10.-11. 11. 1951.- Održana Osnivačka skupština Gimnastičkog saveza Jugoslavije

10. i 11. novembra  1951. godine je održana Osnivačka skupština Gimnastičkog saveza Jugoslavije na kojoj je osnovano Društvo za tjelesno vaspitanje “Partizan”.