FK Kološići: Zahvalnost firmama “Ugarak-produkt” i “Hara” za nesebičnu podršku tokom sezone

Uprava kluba FK Kološići se zahvaljuje direktoru firme Ugarak Produkt Nihad Ugarak kao i direktoru firme Hara doo Nedim Hurem za nesebičnu podršku tokom sezone kako finasijski tako i opremom.

Sportski entuzijazam ima svoju cijenu a društveno odgovorne firme i pojedinci u tim oklonostima pokažu svoju društvenu odgoornost.

Samo na ovakav način mogu se razvijati amaterski i masovni sportovi. Na ovaj način finkcioniše i Gradska nogometna liga Visoko u kojoj se takmiči FK Kolišići.