Tradicionalna karate do asocijacija u BiH: Uspješan prvi dan na Evropskom Fudokan prvenstvu u Sloveniji

Tradicionalna karate do asocijacija u BiH

Evropsko Fudokan prvenstvo Podčetrtek, Slovenija

Prvi dan:

VEDAD GRAĐAN, 2. mjesto, kate dječaci 8-10.godina (WFF sport karate);

EJMAN DIŠALARI, 3.mjesto, borbe pojedinačno – seniori (WFF tradicionalni karate);

DUŠKA ŠIPKA, 3.mjesto, borbe pojedinačno – U21 (WFF tradicionalni karate);

INELA KOVAČEVIĆ, 3.mjesto, borbe pojedinačno – U21 (WFF tradicionalni karate);

VEDAD GRAĐAN, 3. mjesto, borbe +35 kg dječaci 8-10.godina (WFF sport karate);

MOMIR JUNGIĆ, 5. mjesto, kate dječaci 8-10.godina (WFF sport karate);

MOMIR JUNGIĆ, 5. mjesto, borbe – 35 kg dječaci 8-10.godina (WFF sport karate);

Tradicionalna karate – do Asocijacija u BiH