Kontakt

logo-sportski-savez-visoko
SPORTSKI SAVEZ OPĆINE VISOKO

E-mail: ssvisoko@gmail.com

Adresa:
71300 Visoko
Ulica Alije Izetbegovića br. 12 – zgrada Partizana

Tel/fax: 032/736-536

Žiro račun: 199-047-0004282926.
ABS banka, filijala Visoko

Identifikacioni broj: 4218210470000 – matični broj 20299177

www.sportskisavezvisoko.ba

Komentariši