Upravni odbor sportskog saveza Visoko

U izbornom postupku Skupština je potvrdila mandate:

Redžep Građan, predsjednik UO Sportskog saveza općine Visoko,

Akif Limo, podpredsjednik UO

Upravni odbor – članovi:
Munever Zahirović
Rasim Aščalić
Senad Goralija
Amina Hadžimehanović
Mahir Hasandić
Raif Ahmić
Sabrija Limo

Predsjednik Skupštine Sportskog saveza općine Visoko:
Muhamed Halilbegović

Nadzorni odbor:
Haris Mulahasanović
Edin Valjevac

Komentariši