TKD “Bosna”: Vijećnik Špiodić svoj vijećnički honorar za ovu godinu donirao “Bosni”

Uprava i stručni štab Taekwondo kolektiva „Bosna“ na čelu sa glavnim trenerom,majstorom Taekwondo-a 4 DAN, Edinom Kjaevićem profesionalno radi na afirmaciji i usavršavanju djece i omladine u Taekwondo-u, olimpijskom borilačkom sportu. Trenutno, na 6 punktova za obuku ( Visoko, Moštre, Muhašinovići, Gračanica, Breza i Vareš) u sklopu Taekwondo kolektiva „Bosna“ trenira preko 300 članova.

Nakon niza izvanrednih rezultata koji su osvojeni na državnim, međunarodnim i evrposkim prvenstvima kao i na posljednjem balkanskom prvenstvu u sklopu Taekwondo reprezentacije BiH, Taekwondo klub „Bosna“ Visoko je i dalje na prvom mjestu rang liste najuspješnijih klubova u BiH.

Svaki naš dosadašnji nastup opravdali smo sjajnim rezultatom a rezultat je najbolje mjerilo uspjeha. Ovakav rezultat ne bi bilo moguće postići bez naših prijatelja,simpatizera,roditelja,spnzora i donatora kluba, obzirom da svaki nastup naših takmičara zahtjeva određena materijalna sretstva a vrlo često i velika materijalna sretstva kada su u pitanju nastupi van granica naše zemlje.

Generalno,izdvajanja iz budžeta za sport na svim nivoima vlasti u BiH postala su neznatna i za amaterske sportove, dok je za profesionalne sportiste to čisto ponižavajuće.

Ovom prilikom želimo se zahvaliti Nezavisnom vijećniku Općinskog vijeća Visoko,gospodinu Elviru Špiodiću koji je svoj vijećnički honorar za ovu godinu donirao za nabavku opreme i druge potrebe članova Taekwondo kluba „Bosna“ Visoko.

Gospodin Špiodić je dugogodišnji prijatelj i aktivan član našeg kluba,dokazani je prijatelj sporta i svih kulturno sportskih aktivnosti u našen gradu.

Poučeni ovim primjerom, iskreno se nadamo da će i ostali bar slično postupiti i pokazati društveno političku odgovornost.

UPRAVA TAEKWONDO KLUBA“BOSNA“ VISOKO

PREDSJEDNIK KLUBA : E d i n K a j e v i ć