Održana izvještajna skupština SRD Visoko

U Ribarskom domu u Visokom održana je redovna Izvještajna godišnja skupština SRD “Visoko” Visoko. Predsjednik Skupštine Mustafa Dedić-Muste, pozdravio je sve prisutne i zbog zdrvastvenih razloga vođenje Skupštine prepustio zamjeniku Midhatu Čehajiću. Na dnevnom redu je bilo ukupno devet tačaka o kojima su raspravljali prisutni članovi.

Izvještaj o finansijskom poslovanju iznio je sekretar SRD “Visoko” Visoko Emir Koljenović Emir, koji je usvojen jednoglasnom odlukom delegata, kao i Izvještaj Nadzornog odbora za 2013. godinu. Usvojen je i Izvještaj takmičarske komisije za prošlu godinu, te Izvještaj društvene kontrole, kao i Plan rada i Prijedlog finansijskog poslovanja za 2014. godinu.

“Većina prisutnih se slaže sa obavljenim radom u prošloj godini, naravno sa željom da se nastavi sa ovakvim radom, a pričalo se i o tzv. “rauberima” (lov na dvije udice) te ostalim problemima sa kojim se susreće ovo društvo. Svakako treba spomenuti da je UO SRD “Visoko” potpisao ugovor sa SRD “Bosna” Maglaj i SRD “Bosna” Žepče o važenju dozvola za 2014. godinu na vodama kojim gazduju ova dva udruženja, a na nivou SSRD Ze-do kantona potpisan je ugovor sa SRD “Jezero” Modrac o slobodnom ribolovu kojim gazduje to društvo”, istakli su iz SRD “Visoko”

Kada je Plan rada za ovu godinu u pitanju, planirano je između ostalog stavljanje u promet godišnjih dozvola za ovu godinu, zatim praćenje i kontrola ribolova, kao i otvaranje sezone ribolova 01.03.2014. godine. Tu će biti i poribljavanje, akcija čišćenja obala rijeka Bosne i Fojnice, organizovanje društvenog takmičenja i učešće na federalnim takmičenjima, ali i organizacija škole ribolova za mlađe kategorije.

TV Vi-net

Komentariši