VI MEMORIJALNI KARATE TURNIR « NEDŽAD DURAKOVIĆ – DŽADAN »

TRADICIONALNA KARATE – DO ACOSIJACIJA

U BOSNI I HERCEGOVINI

SAVEZ TRADICIONALNOG KARATEA FBiH

KARATE KLUB „VISOKO“ – VISOKO

 

VI MEMORIJALNI KARATE TURNIR

«NEDŽAD DURAKOVIĆ – DŽADAN»

 Visoko, 15.06.2014. – nedjelja ( BiH )

 MSŠ « HAZIM ŠABANOVIĆ »

Veliko nam je zadovoljstvo pozvati Vas na

VI MEMORIJALNI KARATE TURNIR « NEDŽAD DURAKOVIĆ – DŽADAN »

koji će se održati u Visokom dana 15.06.2014. godine (nedjelja).

Turnir « Nedžad Duraković – Džadan » će se održati po šesti put, na kojem će nastupiti karatisti iz Visokog i Fojnice uzrasta od 18. do 21.godine.

Ovaj termin održavanja turnira izabran je iz slijedećih razloga:

Duraković Nedžad je jedan od osnivača i prvih članova kluba.

Duraković Nedžad, sin Rešadov i Ašidin, rođen 21.12.1956. g. u Visokom, gdje je i živio. Po zanimanju je bio trgovac, zaposlen u p.p. «Eurotex» Visoko. Pripadnik i osnivač patriotske lige od samog početka i formiranja jedinica Armije RBiH od 09.04.1992. g. Poginuo 11.06.1992. g. prilikom vršenja borbenog zadatka na dužnosti pomoćnika komandanta za pozadinu u rejonu Vlajčići – Visoko, kao pripadnik OpŠTO – 2. odreda. Proizveden u čin kapetana. Posthumno je dobitnik najvećeg ratnog priznanja «Zlatni ljiljan». Ukopan 18.06.1992. g. u haremu Bijele džamije – Visoko. Iza njega ostali supruga Selvedina, kćerke Aida i Amina.

PROTOKOL:

Otvaranje i početak takmičenja 11,00 sati
Proglašenje pobjednika 14,00 sati

DVORANA:

MSŠ „HAZIM ŠABANOVIĆ“

Komentariši