Obavijest za sportske klubove sa podrućja Općine Visoko

Obavještavamo sportske klubove koji su putem javnog poziva aplicirali za sredstva podrške aktivnosti u okviru svoga sporta, prema ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta da su bili obavezni ministarstvu za sport dostaviti :

Fakturu (račun) na ime kotizacije, koju svaka sportska organizacija plača
granskom sportskom Savezu.
Klubovi koji ne budu dostavili fakturu na ime kotizacije ministarstvu, ne mogu računati na navedena sredstva iz aplikacije

POSTUPAK

– Fakturu izdaje matični granski Savez sportskoj organizaciji, u iznosu
vrijednosti usvojene kotizacije na nivou ( Kanton, Entitet, Država.)

– Klub tu istu fakturu dostavlja ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i
sporta Ze-Do Kantona.

– Ministarstvo vrši uplatu kotizacije sportskoj organizaciji.

– Sportska organizacija (klub), vrši prenos sredstava svom matičnom
granskom Savezu.

Sve informacije u vezi sa ovim obavještenjem možete dobiti od koordinatora u sportskom Savezu g-dina Mensura Džavitija na broj telefona 032 735 836

Komentariši