KRG “Pirueta” Visoko otvara podružnicu u Kaknju

Klub ritmičke gimnastike Pirueta otvara podružnicu u Kaknju. Sve zainteresovane djevojčice uzrasta 4-18 godina mogu doći na upis koji će se vršiti 06.12.2014. godine u 17 sati u Osnovnoj školi „Mula Mustafa Bašeskija“ u Kaknju.

Za sva pitanja se možete obratiti:

Email:   krgpirueta@gmail.com

Trenerice:
Amina Hadžimehanović 062/ 354-733
Amra Šovšić 062/ 901-539