Brdsko biciklistički klub “Kulin ban 08” Visoko

Brdsko biciklistički klub “Kulin ban 08” Visoko osnovali su Albin Toljevic, Nedim Limo i Mesud Podbicanin  3. marta 2008. godine.
Osnivačka skupština kluba je održana 20. februara 2008.g., a sudska registracija je datirana s 3. martom 2008. godine.

Osnovni ciljevi i djelatnosti Kluba su:

– popularizacija sportskog nacina života

– okupljanje omladine i ostalih gradana zainteresiranih za aktivnu , natjecateljsku rekreacijsku vožnju bicikla

– ostvarivanje sportskih rezultata

– predstavljanje i afirmacija brdskog biciklizma na teritoriji na kojem Klub djeluje

– ostvarivanje saradnje sa drugim udruženjima i organizacijama sa sličnim programskim ciljevima

– učestvovanje na sportskim, rekreativnim, kulturnim i drugim manifestacijama, takmičenjima i priredbama

– promovisanje vrijednosti zdravog života i doprinosa zaštiti i očuvanju šuma
– podrška i afirmacija ekstremnim sportovima.

Od 2008. godine pa do danas, na raznim takmičenjima u Bosni i Hercegovini ispred Kluba su se takmičili Hamza Begović, Denin Osmanović, Tarik Kamarić, Ismar Hajro, Albin Toljević. Osim toga, članovi Kluba već nekoliko godina učestvuju na biciklističkom maratonu “Bihać-Srebrenica”.
Članovi ovog kluba nastupaju u dvije discipline “cross country” i “downhill”.

 

Predsjednik kluba: Podbićanin Mesud
Adresa: Braće Zečevića 26b
Telefon/fax: /
Mob: 061 711 384 (Mesud)
Web: www.kulinban08.com
e – mail:
kulinban08@gmail.com ; mesud_mesud@yahoo.com
ID: 4 2 1 8 6 1 7 6 6 0 0 0 8
Žiro račun:
Unicredit bank: 3385702217145471

Magazin plus / visocko-oko.co.ba