Aeroklub “Izet Kurtalić”: Prvenstvo Federacije BiH u sobnim modelima

Fédération Aéronautique Internationale
VAZDUHOPLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
VAZDUHOPLOVNI/ZRAKOPLOVNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

AEROKLUB »IZET KURTALIĆ« VISOKO

ORGANIZUJE

FEDERALNO PRVENSTVO VAZDUHOPLOVNIH MODELARA U KLASI D1 (sobni modeli)

 

Takmičenje će biti održano u MSŠ »Hazim Šabanović« Visoko (sportska sala) u subotu, 04.04.2015. godine, sa početkom u 10 sati.

Pozivamo sve ljubitelje vazduhoplovnog sporta da posjete takmičenje. Ulaz slobodan.

Prvenstvo Federacije Bosne i Hercegovine u sobnim modelima

 

Klasifikacija takmičenja FAI otvoreno prvenstvo
CIAM kategorija F1 – slobodno leteći modeli
Mjesto Visoko
Lokacija MSŠ »Hazim Šabanović« Visoko, sportska sala
Datum Subota 04.04.2015
Uplata Troškove takmičarske takse snosi organizator
Internet stranica http://www.aeroklub-izet-kurtalic.ba

 

Discipline
D1
D1 (juniori)

 

Organizator takmičenja
Organizator Aeroklub »Izet Kurtalić« Visoko
Kontakt osoba Edin Šahinović
Adresa Gornje Rosulje 3, 71300 Visoko, Bosna i Hercegovina
E-mail info@aeroklub-izet-kurtalic.ba
Telefon +387 61 473 309
Fax +387 32 738 209
FAI član u državi VAZDUHOPLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
Pravo učešća Svi klubovi iz BiH i pojedinci, državljani BiH
Službeni jezici Bosanski, Hrvatski i Srpski

 

Propozicije
  • maksimalni raspon krila modela 350 mm
  • takmičenje se odvija na principu slobodne prijave takmičara
  • maksimalni broj letova takmičara je pet pri čemu se za plasman uzimaju dva najbolja rezultata
  • pokušaj ispod 20 s leta modela
  • ekipu sačinjavaju tri takmičara čiji zbir rezultata određuje ekipni plasman
  • broj ekipa iz jednog kluba nije ograničen

 

 

Nagrade
Nagrade će biti dodijeljene u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji (pojedinačni i ekipni plasman).

 

Žalbe
Eventualne žalbe podnose se u pismenoj formi. Žalbe rješava sudijski žiri. * Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu na modelima, ili povrede nanešene od strane trećih lica ili nanešene trećim licima.

 

 

Prijave
Prijave je moguće poslati putem E-maila, do petka 03.04.2015. ili izvršiti prijavu na licu mjesta pred početak takmičenja. E-mail adrese za vaše prijave: info@aeroklub-izet-kurtalic.ba

 

Sve novosti vezane za takmičenje će biti blagovremeno objavljene na Internet stranici aerokluba »Izet Kurtalić«: http://www.aeroklub-izet-kurtalic.ba

 

Satnica
04.04.2015.,Subota 09:00 – 10:00 Dolazak takmičara, trening, prijava
10:00 – 13:30 Takmičenje; slobodna prijava, maksimalno pet letova po takmičaru
13:30 – 14:00 Pauza za ručak
14:00 – 14:30 Proglašenje pobjednika, podjela nagrada, nastavak druženja vazduhoplovnih modelara

 

 

Dobrodošli u Visoko!