Foto: Refik Kurgaš i visočki peradari pomažu izgradnju stadiona u Kralupima

Nogometni stadion u Kralupima je projekt u izgradnji od prošle godine, a radi se sredstvima mještana – kreditnim zaduženjem i donacijama “ljudi dobre volje”.

I na ovom projektu najizdašniji su – društveno najodgovorniji visočki peradari predvođeni Refikom Kurgašem.
Današnji radovi na stadionu znače i privođenje kraju polaganje 1500 metara kubnih tampona jer je lokacija sportskog terena bila trusna i barovita.
Vrijednost doniranih radova u mehanizaciji i ostalim sredstvima, po riječima Refika Kurgaša je oko 40 000 KM.
Javnost je već navikla da društveni projekti, u kojima Kurgaš uzima učešće budu završeni blagovremeni, a ovaj sa peradarima na nogometnom stadionu u Kralupima je najnoviji dokaz dosljednosti.
“Vakat je da počnemo narodu pričati ko je konkretan i ko ne priča u prazno”, poruka je Refika Kurgaša uz ovu informaciju.
Radovi na nogometnomd stadionu u Kralupima, kako kažu iz Organizacionog odbora – ušli su u tekuću godinu zbog prošlogodišnjih vremenskih okolnosti.
I kako najavljuju – za nekih mjesec dana će se trava zazeleniti na nogometnom stadionu u Kralupima.

Kralupi-01

Kralupi-02

Kralupi-03

Kralupi-04

Kralupi-05

www.magazinplus.eu