Strategija razvoja i ulaganja u sport na području Općine Visoko za 2016. godinu

U saradnji sa službom za društvene djelatnosti boračko – invalidsku zaštitu i raseljena lica, Sportski savez Općine Visoko će u narednom periodu poduzeti aktivnosti na izradi Strategije razvoja i ulaganja u sport na području Općine Visoko za 2016.godinu.

U taj projekat će biti uključene sve članice Sportskog saveza.

Molimo Vas da što prije dostavite traženu dokumentaciju kako bi aktivno bili uključeni u izradi ovog projekta i to:

1  rješenje o registraciji udruženja

2. ID broj

3. popunjen aplikacioni upitnik

 

 

Rok za dostavu tražene dokumentacije za klubove koji to nisu učinili je 12.12.2015.godine.