XIX kantonalno prvenstvo u šahu – Ekipa SSRI Visoko osvojila 3. mjesto

XIX KANTONALNO PRVENSTVO U ŠAHU
Ekipa SSRI Visoko osvojila 3. mjesto

U organizaciji Sportskog saveza invalida ZDK i tehničkog organizatora SSRI Olovo u Olovu održano XIX kantonalno prvenstvo u šahu za osobe sa invaliditetom.
Na prvenstvu nastupilo sedam općinskih saveza ( Tešanj, Maglaj, Zavidovići,Zenica, Visoko, Breza i Olovo), dok na istom se nisu pojavili šahisti iz Kaknja i Vareša?
Prvenstvo otvorio predsjednik SSI ZDK Izudin Husanović, a prisutnim šahistima obratili su se i poželjeli ugodan boravak u hotelu „Aqvaterm“ predsjednik SSRI Olovo Avdo Mašić i pomoćnik Načelnika u Službi za društvene djelatnosti općine Olovo.
Ekipu općinskog saveza sačinjavalo je 4 takmičara i bila je ovo prilika za selektora reprezentacije ZDK da nakon okončanja igre odabere najbolje koji će predstavljati ZDK na federalnom takmićenju u Mostaru.

U konačnom poretku postignuti su sljedeći rezultati :
1. SSRI Zenica ukupno osvojivši 20 bodova
2. SSRI Tešanj 17 bodova
3. SSRI Visoko 15 bodova
4. SSRI Zavidovići 14 bodova
5. SSRI Maglaj 13 bodova
6. SSRI Breza 11,5 bodova
7. SSRI Olovo 7,5 bodova

Za najbolje šahiste i buduće reprezetnativce SSI ZDK po osnovu osvojenih bodova proglašeni su:
Bajramović Halid ( Zenica) sa osvojenih 6,5 bodova
Đogić Meho ( Tešanj) , 6 bodova
Karalić Ahmed ( Zenica) 5 bodova
Unkić Mesud ( Tešanj) 5 bodova

Ekipu SSRI Visoko činili su:

Kadić Muhamed, 4 boda
Kokoruš Saša, 4 boda
Mušinbegović Enver, 4 boda
Uzunović Abdulah , 3 boda

Senad Goralija – Foto galerija FB
Olovo; 16.10.2016. godine