XIX državno prvenstvo u kuglanju za osobe sa inaliditetom (OSI)

XIX DRŽAVNO PRVENSTVO U KUGLANJU, Lukavac 2016.

XIX DRŽAVNO PRVENSTVO U KUGLANJU ZA OSOBE SA INALIDITETOM

Reprezentacija ZDK ( Maglaj- Visoko) osvojila treće mjesto

Kuglana u Domu kulture u Lukavcu kod Tuzle bila je mjesto održavanja XIX državnog prvenstva u kuglanju za osobe sa inaliditetom (OSI).
Učešće na ovom XIX državnom prvenstvu održanom u subotu 22. oktobra 2016. godine uzelo je pet kantonalnih saveza i to : Sportski savez invalida (SSI) tuzlanskog kantona , Savez za sport i rekreaciju invalida (SSRI) srednje bosanskog kantona –SBK, SSI zeničko-dobojskog kantona, SSRI podrinjskog kantona i SSRI sarajevskog kantona.
Nastupilo je 32 takmičara u kategorijama invaliditeta prema međunarodnim kriterijima za kategorizaciju istih.
Prisutne u ime domaćina tehničkog organizatora prvenstva Tuzlanski kanton pozdravio je Odobašić Husein, a prvenstvo je otvorio Izudin-Izo Husanović predsjednik SSI ZDK i član predsjedništva SSI FBiH.
Za reprezentaciju ZDK nastupili su kuglaši iz Maglaja i Visokog koji su svojim ranijim plasmanima na općinskim i kantonalnim takmičenjima ostvarili rezultat za nastup u reprezentativnoj selekciji Ze- Do Kantona.
U konačnom, ekipnom plasmanu, prvo mjesto pripalo je ekipi domaćina TK , drugo mjesto ekipi SBK i treče mjesto ekipa ZDK
U ekipi ZDK nastupali su iz Maglaja : Izudin Husanović oborenih 115 čunjeva i osvojeno III mjesto u kategoriji nastupanja , Hasna Hamzić 76 čunjeva i II mjesto u kategoriji žena, Zumra Gušo sa oborenih 42 čunja. Za dio ekipe ZDK iz Visokog nastupili su : Kemal Vranac 82 oborena čunja i osvojeno II mjesto u kategoriji, Suada Mameledžija 88 čunjeva i osvojeno II mjesto u kategoriji, Mujesira Sudžuka oborenih 65 čunjeva i Senad Goralija sa oborenih 92 čunja i ostvarenim II mjestom.
Na žalost, zbog učešća u drugom takmićenja u istom terminu, za ekipu ZDK nisu nastupila tri takmićara što se u konačnici odrazilo na ukupni plasman ekipe.
Nakon dodjele diploma, medalja i pehara prvenstvo je zatvorio Redin Redžić predsjednik Sportskog saveza invalida FBiH, a druženje nastavljeno u ugodnom razgovoru i planiranju novih nastupa u sportskim disciplinama za osobe sa invaliditetom .

Senad Goralija
Foto galerija FB