Sađid Bulut zlatni, a Senahid srebreni na evropskom ITKF prvenstvu

Ovog vikenda u Kranjskoj Gori, Sloviniji održava se Evropsko prventvo ITKF u Tradicionalnom karateu.
Reprezentacija Tradicionalne karate do Asocijacije BiH učestvuje na ovom takmičenju.

Sađid Bulut je osvojio prvo mjesto u disciplini Fuko-go i borbama U21

Senahid Bulut je zauzeo treće mjesto u disciplini Fuko-go U21

Opširnije informacije očekujemo u toku dana.

magazinplus.eu