UO Saveza za sport i rekreaciju invalida općine Visoko: Do kada ćemo čekati da nam se vrate prostorije i staza za boćanje?

Davne 1979. godine za potrebe rekreacije i resocijalizacije osoba sa invaliditetom, radnici Visokog sagradiše klubske prostorije i stazu za boćanje.

U sklopu kompleksa Stadiona “Luke“, od 1979. godine u Visokom postoji i staza za boćanje, na kojoj su ovu sportsku disciplinu upražnjavali osobe sa invaliditetom, zbog kojih je i izgrađena, ali i drugi rekreativci i sportisti visočkog SSRI i drugih općinskih i kantonalnih saveza.

Na ovoj boćarskoj stazi, koja je po Zahtjevu SSRI Visoko dobila Urbanističku dozvolu br 03/5-364-68/79 od 17.04.1979. godine (uskoro 35 godina), je do marta 2015. godine upražnjavan ovaj sport. Staza je bila u upotrebi i služila svojoj svrsi a u neposrednoj blizini staze je bio instaliran i džambo šah za koji su sredstva, uz pomoć donatora, prikupili članovi UO SSRI.

No automatic alt text available.

 

Pored staze se nalazila i klupska prostorija koja je bila dobrano devastirana i u fazi rušenja, zbog čega smo tražili dozvolu da izvršimo sanaciju i nadogradnju iste, ali to nije prošlo. Pitamo se zašto?

No automatic alt text available.

Jednostranom odlukom Službe za društvene djelatnosti Općine Visoko, prostorije i staza bivaju oduzeti od SSRI u svrhi izgradnje drugih sportskih sadržaja? Pored brojnih zahtjeva upućenih općinskoj načelnici za razgovor o ovom pitanju, nije bilo mogućnosti obezbijediti termin za isti, te je danas SSRI, Savez bez adrese i sjedišta, bez boćarske staze i bez džambo šaha.

Zanimljiva je činjenica da općinska vlast ne želi ili ne smije razgovarati o ovom pitanju. Od strane UO SSRI upućeno je više zahtjeva za razgovor, s ciljem da se pokuša iznaći kompromisno rješenje, ali uvijek su nailazili na zid šutnje. Mi samo želimo znati kada će Općina riješiti pitanje SSRI?

SSRI je savez koji je u svojim redovima imao takmičare na svjetskom prvenstvu ( Amir Burko), takmičare na međunarodnim takmičenjima ( Kemal Kardaš), ekipe takmičara po granama sportova koje se ne samo takmiče, već ostvaruju jako visoke rezultate i plasmane na kantonalnim i federalnim takmičenjima ( boćanje, šah, kuglanje, atletika, streljaštvo, stoni tenis, pikado…).

Ponovo JAVNO upućujemo zahtjev općinskoj načelnici za prijem članova UO SSRI na sastanak, kako bi dobili odgovore na pitanja, ima li u Visokom mjesta za rekreaciju osoba sa invaliditetom, ima li u Visokom prostorija u koju bi se mogli smjestiti osvojeni trofeji i sportski rekviziti, i u konačnici kad će invalidi sportisti imati svoju adresu ?

Upravni odbor
Saveza za sport i rekreaciju invalida

Foto Senad G