Emir Durić i Sabahudin Čehajić osvajači medalja na Državnom prvenstvu u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom

Emir Durić u svojoj konkurenciji prvi, a Sabahudin Čehajić u svojoj treći

Zbrirno ekipa ZE-DO kantona je osvojila prvo mjesto

 

Dana 28.10.2017. godine  u organizaciji Saveza za sport i rekreaciju invalida FBiH, održano je XXI Državno prvenstvo u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom, Jablanica XXI.

Ekipu ZE-DO kantona su predstavljali i takmičari iz Visokog, Emir Durići Sabahudin Čehajić..

Emir Durić  u svojoj takmičarskoj konkurenciji je zauzeo PRVO mjesto.

Sabahudin Čehajić u svojoj konkurenciji bio je TREĆEPLASIRANI.

Zbirno, ekipa ZE-DO kantona je osvojila prvo mjesto, ispred Unsko Sanskog i Srednjobosanskog kantona.