Foto: Visočki karatisti sa 5 svjetskih medalja se vratili kući

Sinoć su se vratili visočki karatisti sa Svjetskog prvenstva u Rumuniji i ovom gradu donijeli PET svjetskih medalja.
Prigodan doček je izostao, sumnjamo da će biti i službenih čestitki ili prijema od lokalnih organa vlasti.
Odlazak naših takmičara pomogli su privredni subjekti, prije svega Prevent, a podrška lokalne zajednise pa i na simboličan način je izostala.

Foro galerija na društvenoj mreži FB:
Foto: Visočki karatisti sa 5 svjetskih medalja se vratili kući

 

Svjetsko Fudokan prvenstvo Cluj, Rumunija održano je od 2-5 nov. 2017. (Od oko 2.000 takmičara iz 40 država)

Reprezentaciju BiH (Tradicionalna karate – do Asocijacija u BiH)  čini li su, između ostalih karatisti i visočkuh klubova KK “Visoko” i KK “Seiken”

Rezultati Visočana :

1. Elma Podojak kihon 3.mjesto 

2. Senahd Bulut kategorija +80 kg 3. mjesto

3. Senahid Bulut apsolutna kategorija U 21 3 mjesto

4. Tim seniori borbe: Sanid Merzić, Igor Grbić, Senahid Bulut i Ajdinović Hilmija 3.mjesto

5. Ajdinović Hilmija – 67 kg 3. mjesto

Tim kadeti ; Ivković Harun, Kamerić Harun i Abdulahović Armel 1.mjesto