1. marta 1964. – Osnivačka skupština visočke SOFK-e

SOFK – Savez organizacija za fizičku kulturu

1. marta 1964. godine je održana Osnivačka skupština Saveza organizacija za fizičku kulturu Visoko.
“U sastav SOFK-e ulaze sve sportske organizacije koje su djelovale u našoj opštini: FK “Bosna”, DTV “Partizan”, Fudbalski centar, RK “Bosna”, Kuglaški klub “Bosna”, Srednjoškolsko sportsoko društvo “Mladost”, Auto-moto društvo, Planinarsko društvo “Visočica”, Streljačka družina, Šahovski klub i Klub vazduhoplovnog podmladka “Prvi partizanski piloti”.
Za predsjednika SOFK-e izabran je Mile Marković, a za potpredsjednika Ferid Semić, a za sekretara Suljo Kavazović…”
(“Naš život”, broj 6, mart-april 1964.)

Izvor:100 godina sporta u Visokom
(Izdavač Općina Visoko, 2010.)
magazinplus.eu