KK “Visoko”: Rezultati s prvenstva tradicionalnog karatea FBiH

Prvenstvo tradicionalnog karatea Federacije Bosne i Hercegovine

U Kreševu 10. marta 2018-e godine održano je prvenstvo tradicionalnog karatea FBiH za sve
uzrasne kategorije. Učestvovalo je 17 klubova i 217 takmičara. Prijatnu atmosferu je svojim prisustvom uveličao načelnik Kreševa g.din Renato Pejak, koji je svojim pozdravnim govorom, opisujući ljepote Kreševa i Bosne i Hercegovine, izazvao veliko oduševljenje prisutnih takmičara i gledalaca.

Karate klubovi iz Visokog su i ovoga puta postigli dobre takmičarske rezultate.

 

 

ZA KARATE KLUB “VISOKO” su nastupali sljedeči takmičari;

1. Bulut Sađid
2. Građan Husein
3. Krehić Fatma
4. Podojak Elma
5. Nadin Mlivić
6. Kaplan Hamza
7. Kaplan Mirza
8. Babić Isman
9. Ščulić Iva
10. Mulahasanović Ilda
11. Begović Farah

REZULTATI:

Najuspješniji takmičar senior – Bulut Sađid

Najuspješniji klub “Visoko” Visoko

Bulut Sađid seniori

1 mjesto kate
1 mjesto kogo-kumite
1 mjesto kumite (borbe)
1 mjesto fuku-go ( kata-borba)

Građan Husein kadeti

1 mjesto kate
1 mjesto fuku-go ( kata-borba)

Krehić Fatma kadetkinja

2 kogo-kumite
1 mjesto kate

Hamza Kaplan

1 mjesto kate ‎2005-2006
3 mjesto kihon

Mirza Kaplan ‎2005-2006

1 mjesto kihon
2 mjesto kate
3 mjesto jiyu ippon kumite

Nadin Mlivić ‎2005-2006

3 mjesto kate
3 mjesto kihon
2 mjesto jiyu ippon kumite

Isman Babić ‎2005-2006

3 mjesto kate
3 mjesto kihon
2 mjesto jiyu ippon kumite

Podojak Elma ‎2005-2006

1 mjesto kate
2 mjesto jiyu ippon kumite
3 mjesto kihon

Ilda Mulahasanović ‎2005-2006

1 mjesto jiyu ipon kumite
1 mjesto kate
1 kihon

Begović Farah ‎2007-2008

1 mjesto kihon
1 mjesto jiyu ippon kumite
3 mjesto kata

Ščulić Iva

2 mjesto kihon

 

Karate klub Visoko ekipno;

kate kategorija 2004 godište 

1 Krehić Fatma
2 Podojak Elma 1 mjesto
3.Mulahasanović Ilda

kata tim muški 1 mjesto

Nadin Mlivić
Kaplan Hamza i
Kaplan Mirza