Konkurs za trenera omladinskih selekcija i sportskog direktora

Rukometni klub “Bosna” Visoko raspisuje konkurs za angažman rukometnog trenera omladinskih selekcija i sportskog direktora.

Trener omladinskih selekcija:

Broj izvršilaca: 1 osoba

Opis pozicije: trener juniorske i kadetske ekipe kluba te ujedno i koordinator svih omladinskih selekcija kluba

Pravni osnov angažmana: ugovor o djelu

Period angažmana: 10 mjeseci (od 01.08.2018. do 31.05.2019. godine)

Uslovi angažmana: obavezno rukometno trenersko iskustvo sa mlađim i/ili seniorskim kategorijama, spremnost na timski rad, pedagoški pristup u radu sa djecom i omladinom kroz razvoj sportskog duha i discipline. Tražimo osobu koja će dostojanstveno predstavljati klub i koja će svojim radom i sposobnošću moći dostići zacrtane ciljeve kluba

Stručna sprema: minimalno srednja stručna sprema

Komisija zadužena za odabir: Upravni odbor kluba, koji zadržava pravo da ne angažuje niti jednog od prijavljenih kandidata, odnosno poništi konkurs

Način prijave: Prijavu i CV dostaviti putem emaila na: rkbosna@rkbosna.ba

Rok za dostavljanje prijava: do 27.7.2018.

Sportski direktor:

Broj izvršilaca: 1 osoba

Opis pozicije: sportski direktor kluba koji će prvenstveno raditi na pronalaženju novih sponzora i donatora te biti osoba zadužena za koordinaciju aktivnosti između prve ekipe i trenera te Upravnog odbora kluba

Pravni osnov angažmana: ugovor o djelu (fiksna mjesečna primanja + varijabilni dio vezan na realizaciju novih sponzorstava)

Period angažmana: 10 mjeseci (od 01.08.2018. do 31.05.2019. godine)

Uslovi angažmana: Tražimo osobu koja će dostojanstveno predstavljati klub i koja će svojim radom i sposobnošću moći dostići zacrtane ciljeve kluba

Stručna sprema: minimalno srednja stručna sprema

Komisija zadužena za odabir: Upravni odbor kluba, koji zadržava pravo da ne angažuje niti jednog od prijavljenih kandidata, odnosno da poništi konkurs

Način prijave: Prijavu i CV dostaviti putem emaila na: rkbosna@rkbosna.ba

Rok za dostavljanje prijava: do 27.7.2018.