u sportskoj dvorani “Mladost ” – dodjo karate kluba “Visoko” održan je trenerski i sudijski seminar u TKA BiH.

Nedelja 20.01./19.god. u sportskoj dvorani “Mladost ” – dodjo karate kluba “Visoko” održan je trenerski i sudijski seminar u TKA BiH.
U sklopu seminara održana su predavanja iz
medjunarodni pravila u tradicionalnom karateu
Obradjena su pravila u Kihon-u, Kihon ipon Kumite, Jiyu ipon kumiteu, Ko go- u, Fuku go kumiteu, En bu , Katama i Kumiteu, a poslije je održano polaganje za nova sudijska zvanja, kao i polaganje za nova majstorska zvanja.
Seminar je organizovao Tradicionalna Karate Asocijacije u BiH, uz podršku selektora Saliha Grbića, sekretara Matu Dujmovića i predsjednika Redžepa Građana.

Čestitamo svim učenicima na položenim zvanjima.

Ossss