IN MEMORIAM: Avdo Špiljak (1940-2017)

Avdo Špiljak je rođen 01.01.1940. godine u Visokom, a preminuo je 02.04.2017. godine. Sportom se aktivno počeo baviti još u osnovnoj i srednjoj školi u Visokom, kao aktivan član Društva “Partizan” i Fudbalskog kluba “Bosna” Visoko. Nakon fudbalske karijere u visočkom klubu, rekreativno se nastavio baviti takmičenjima u višeboju, fudbalom i stonim tenisom sve do 2016. godine.

Nakon upisa na Pravni fakultet u Sarajevu 1961. godine, prestao se profesionalno baviti fudbalskim životom aktivnog fudbalera FK “Bosna” Visoko. U periodu od 1966. do 1991. godine, kao amaterski sportski radnik veoma uspješno je radio u Upravnom odboru FK “Bosna” Visoko, DTV “Partizan” i FK “Zanatlija” Visoko, i to u periodu kada su ovi sportski kolektivi ostvarili najznačajnije sportske rezultate. Između značajnog broja sportskih priznanja izdvajaju se osvojene zlatne, srebrene i bronzane medalje stečene na Saveznim takmičenjima – u partizanskom višeboju “Partizan” SFRJ i Slovenije 1979. godine. Posebno je bio ponosan na priznanje SOFK Visoko kao najuspješnijeg rekreativca opštine Visoko 1989. i 1990. godine i za izvanredne sportske rezultate.

Međutim najvećim svojim sportskim i društvenim uspjehom smatra svoj pozitivan uticaj na sve generacije, a naročito mlade, rekreativnim sportskim aktivnostima u atletici, fudbalu, plivanju i stonom tenisu. Treba istaći da je kao veoma uspješan sportski i društveni radnik svoje znanje i iskustvo prenosio naročito na svoje unuke koji su uspješno prošli školu rukometa, ali i na mnoge druge sugrađane.

Avdo Špiljak je bio diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i položenim advokatskim ispitom, a tokom svoje karijere obavljao je brojne funkcije, između ostalog bio je i zamjenik Opštinskog javnog tužioca Visoko, sekretar Skupštine opštine Visoko, sekretar Međuopštinske regionalne zajednice Visoko, viši savjetnik Ustavnog suda BiH te sudija Ustavnog suda Republike Srpske, a dobitnik je niza društvenih priznanja za uspješan rad i rezultate postignute na poslovima pravne struke.

Na manifestaciji “Najbolji u sportu za 2016. godinu” u Visokom dobio je nagradu za životno djelo, a prije nepunih mjesec dana, tačnije 7. marta, dobio je i nagradu za životno djelo na nivou Ze-do kantona.