ZDK: Tekući transfer za sport 800.000 KM, u odnosu na 2018. povećan za 100.000 KM

TEKUĆI TRANSFER ZA SPORT 800.000 KM, U ODNOSU NA 2018. POVEĆAN ZA 100.000 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je program utroška sredstava Tekućeg transfera za sport Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, u ukupnom iznosu od 800.000,00 KM. Transfer je namijenjen sportskim savezima, klubovima, sportskim udruženjima, udruženjima koja se bave organiziranjim sportskim aktivnostima te sportistima pojedincima.

Od ukupnog iznosa, za sufinansiranje kotizacija za natjecanja sportskih klubova planirano je 222.960,00 KM, podršku aktivnostima sportskih klubova 216.328,00 KM, aktivnosti klubova osoba sa invaliditetom 52.400,00 KM, kotizacije za natjecanje ovih klubova 5.050,00 KM, a aktivnosti saveza i udruženja osoba sa invaliditetom 30.500,00 KM. Podrška za natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola i edukaciju učenika i nastavnika planirana je u iznosu od 52.500,00 KM, aktivnosti i natjecanja studenata Univerziteta u Zenici 17.480,00 KM, aktivnosti sportskih saveza ZDK i udruženja 21.500,00 KM,podrška perspektivnim i uspješnim sportistima planirana u iznosu od 46.200,00 KM, dok je podrška organizaciji međunarodnih turnira, sportskih mitinga i podrška vrhunskim sportistima, osvajačima medalje na OI, SP i EP planirana u iznosu od 70.000,00 KM.

“U odnosu na 2018. godinu transfer za sport povećan je za 100.000,00 KM”, kazao je resorni ministar Spahija Kozlić.

Usvojen je i program utroška Tekućeg transfera za predškolski odgoj i obrazovanje, planiran u iznosu od 550.000,00 KM, a koji je namijenjen za finansiranje Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Izvođenje programa počelo je 4. marta 2019. godine, a traje 180 sati.

“Realizaciju ovog transfera izvršit će 29 predškolskih ustanova u ZDK-u. Ove godine ukupno je upisano 2.716 djece i raspoređena su u 171 odgojnu grupu”, kazao je Kozlić.

Također, usvojen je i program utroška Tekućeg transfera za zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba u ukupnom iznosu od 63.168,00 KM. Sredstva ovog transfera koriste se za zdravstveno osiguranje učenika i studenata na redovnom školovanju koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu, a u 2019. godini planirana su za 764 neosigurane osobe.

Press služba ZDK