SS OSI ZDK: Senad Goralija novi predsjednik

IZVJEŠTAJNO-IZBORNA SKUPŠTINA SS OSI ZDK

SENAD GORALIJA NOVI PREDSJEDNIK SS OSI ZDK 

U Sali općinskog vijeća Maglaj u Maglaju 06. Juna 2019. godine uz prisustvo 22 od pozvanih 27 delegata, održana redovna Izvještajno -izborna skupština Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona ( SS OSI ZDK) 

Skupštinom predsjedavao predsjednik Avdija Višča uz radno predsjedništvo te u prvom – Izvještajnom dijelu skupštine obrađeno 10 tačaka Dnevnog reda. Delegati su imali priliku kroz otvorenu raspravu da sagledaju i usvoje Izvod iz zapisnika sa prethodne skupštine, Izvještaje o radu i finansijskom poslovanju sa izvještajem Nadzornog odbora te usvoje Program rada sa Finansijskim planom i Kalendarom takmičenja za tekuću godinu. 
Sve navedene izvještaje pojasnio je aktuelni predsjednik Saveza Izudin Husanović uz konstataciju , što je potvrđeno i Izvještajem NO da se poslovalo u okviru obezbijeđenih sredstava, učestvovalo na redovnim kantonalnim, federalnim i KUP takmičenjima, dat doprinos sportskim manifestacijama i aktivno učešće u izboru i proglašenju najuspješnijih sportista i sportski radnika ZDK i FBiH, a sve u okvirima statutarnih nadležnosti i Pravilnika o radu ovog Saveza. Sva sredstva su trošena sa mjerom i nastojanjima da se kroz ravnomjerne tranše pomogne rad svakog od 9 općinskih saveza. 
U drugom- Izbornom dijelu sjednice tačke 11. Usvojena Odluka o razrješenju svih tijela Saveza, a potom u 12. tački dnevnog reda usvojena Odluka o imenovanju- izboru na dužnost mandatnog perioda 2019.- 2023. godina Delegata u skupštini SS OSI ZDK, Članova UO SS OSI ZDK , Predsjednika i dopredsjednika skupštine SS OSI ZDK, Predsjednika i dopredsjednika UO SS OSI ZDK, Članova NO SS OSI ZDK I Izbor delegata u Skupštini SSI FBiH. 
Za predsjednika Skupštine SS OSI ZDK izabran je dugogodišnji sportski radnik iz Breze Amir Mamela, a dopredsjednik je Šabanović Mensur iz Zenice. 
Članovi UO po automatizmu su predsjednici općinskih saveza kojih ima 9 i to: Tešanj, Maglaj, Zavidovići, Zenica, Kakanj, Visoko, Breza, Vareš i Olovo.
Za predsjednika Saveza , odnosno UO jednoglasnom odlukom delegata izabran je Senad Goralija iz Visokog a za dopredsjednika Mahmutović Sabahudin iz Tešnja. 
Članovi NO su iz Zavidovića Vuković Hasib, iz Olova Jamaković Osman i iz Visokog Višča Avdija koji će na prvoj narednoj sjednici predsjednika izabrati između sebe. 
Za delegate u Skupštini federalnog Saveza imenovani su novoizabrani Predsjednik- Goralija Senad, dopredsjednik Mahmutović Sabahudin i predsjednik Skupštine SS OSI ZDK Mamela Amir. 
Usvojena je i Odluka o izmjeni i dopuni Statuta SS OSI ZDK. 
Uz krače obraćanje i zahvalu na ukazanom povjerenju za izbor na poziciju predsjednika Saveza Senada Goralije, okončano je zasjedanje redovne Izvještajno-izborne Skupštine Sportskog saveza OSI ZDK. 

Press služba 
SS OSI ZDK