28. august 1909. – Osnivačka skupština „Srpskog sokolskog društva“ Visoko

28. august 1909. – Visoko – Zvanični početak organizovanog bavljenja sportom u Visokom; grupa mladića ( 32 člana) održala Osnivačku skupštinu „Srpskog sokolskog društva“, a od Zemaljske vlade BiH dobili odobrenje 24. decembra .

magazinplus.eu /visoko.ba