Izvještajna Skupština SS Visoko 13. novembra

SPORTSKI SAVEZ VISOKO

      UPRAVNI ODBOR

Obavještavamo članice sportskog saveza Visoko, da će se redovna izvještajna Skupština sportskog Saveza Visoko, planirana za srijedu 13.11.2019 godine, održati u četvrtak       ( 21.11.2019) u fojaeu gradskog kina ”Odred” ul. Alije Izetbegovića, sa početkom u 18,00 sati

DNEVNIRED

1.Finansijski izvještaj za prethodn iperiod;

2.Usklađivanje Statuta (općina-grad);

3.Razno

Sve članice sportskog Saveza su obavezne delegirati po jednog delegata koji će zastupati udruženje (klub).

Delegat itreba da imaju ovjeren dokumenat za zastupanje i predstavljenje udruženja (kluba).

Pored ovog dokumenta klubovi treba da dostave kopiju zadnjeg rješenja, ID broj i sastatistikom o razvrstavanju.

Molimo Vas da svoje obaveze uskladite i prisustvujete Izvještajnoj Skupštini!

UO SS Visoko,

Sportsk isavez općine Visoko