Izvještajna skupština Sportskog saveza općine Visoko

U prostorijama Društvenog centra Visoko održana redovna Izvještajna skupština Sportskog saveza općine Visoko. Uz prisustvo 19 od registrovanih 31 delegata- predstavnika sportskih klubova, udruženja, saveza prezentovani su Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2017. i 2018. godinu, kao i usvojene izmjene i dopune Statuta SS a sve u skladu izmjena naziva Općina/Grad Visoko. 


Na samom početku sjednice prisutnim se obratio predsjednik SS Redzep Građan sa pozivom delegatima da aklimacijom izvrše verifikaciju kooptiranja novog predsjednika skupštine SS Lepić Mensura koji je nakon podnošenja ostavke naslijedio prethodnog predsjednika Halilbegović Muhameda, te pohvalio članove UO Saveza koji su u pripremi skupštine dali svoj veliki doprinos. 

Nakon preuzimanja mandata, a u skladu sa članom 21 Statuta SS biranim riječima dobrodošlice obratio se novoizabrani Predsjednik Lepić, te predložio Dnevni red koji je jednoglasno usvojen. 
Finansijske izvještaje elaborirao je certificirani knjigovođa, koji inače vodi knjigovodstvo Saveza Esad Bečić i tom prilikom na opće zadovoljstvo prisutnih odrekao se potraživanja koja ima prema Saveza a na osnovu rada za Savez. 
Iz Izvještaja se da vidjeti da sredstva kojima je raspolagao Savez u izvještajnom periodu su jako skromna i nisu ostavljala mogućnost značajnijeg djelovanja , ali i pored toga Savez je uspješno poslovao i izvršavao svoje aktivnosti. 
U cilju utvrđivanja zvaničnog broja sportskih klubova koji djeluju na području Grad Visoko usvojen je Zaključak da svi klubovi koji imaju urednu registraciju, ID broj i ostale validne dokumente iste trebaju dostavit u prostorije SS najkasnije do 31.12.2019. godine kako bi stekli pravo kandidovanja svojih takmičara za izbor najboljih u sportu… Između ostalog potvrdžen i prihvaćen je Zaključak Skupštine da svi klubovi- članice SS u narednom periodu imaju obavezu plaćanja članarine u iznosu od 60,00 KM za godinu dana. 
Naravno bilo je još određenih prijedloga i sugestija o kojima će voditi računa UO u narednom periodu rada. 

Goralija Senad