Počela druga faza rekonstrukcije krova na KSC „Mladost”

Počela druga faza rekonstrukcije krova na KSC “Mladost”Jučer su započeti radovi na drugoj fazi rekonstrukcije krova na Kulturno sportskom centaru“Mladost” , tokom koje će biti zamijenjen dio krova iznad svlačionice, kotlovnice i kancelarija, ukupne površine 1.000 kvadrata. 

Alternativa d.o.o Sarajevo je nakon provedenog postupka javne nabavke odabrana kao najpovoljniji izvođač radova, a sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbijeđena iz Budžeta Grada Visoko, u iznosu 78.451,76 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 30 dana.Nadzor nad radovima vrši firma „SINTEZA“ d.o.o. Visoko.

Press Grada Visoko