27.02.1910. – Prvo takmičenje iz fizičke kulture na zabavi “Srpskog sokola”

27.  februara 1910. godine na zabavi “Srpskog sokola” u dvorani Srpske škole Visoko održano je prvo takmičenje iz, danas bi se kazalo Tjeslenog i zdravstvenog odgoja.

I ranije je u državnim i konfesionalnim školama postojao predmet Fizičkog vaspitanja, koji je mijenjao svoje nazive prema društveno-političkim prilikama ( Gombanje, Gimnastika, Tjelovježba, Fiskultura, Fizičko vaspitanje, do današnjeg Tjelesnog i zdravstvenog odgoja).

Na ovom takmičenju, kojeg se prisjećamo na danšnji dan, učetvovali su i takmičari iz Sarajeva koji su izveli vježbe sa štapovima i na razboju.

Za zvanični datum početka organizovanog bavljenja sportom u Visokom, uzima se 28. august 1909. godine, kada je grupa naprednih mladića održala Osnivačku skupštinu “Srpskog sokolskog društva”.
Društvo je brojalo 32 člana, a u svojim ciljevima je imalo razvoj organizovane fizičke kulture.
“Muslimanski soko” je osnovan 1912. godine u jednoj od prostorija muslimanske čitaonice – kiraethane.
Sokolski prednjaci su pored praktičnog pokazivanja sokolskih vježbi držali i predavanja o sportu i zdravlju, o sportu i psihologiji, o trezvenosti ljudi, a posebno o sportu i međuljudskim odnosima i druženjima u Visokom.

Društva su ime dobila po ptici čije su glavne karakteristike srčanost, junaštvo i plemenitost. Te osobine i najplemenitije ljudske vrline je trebalo baštiniti kroz razvijanje jedinstva fizičke snage i duha.

Izvor:100 godina sporta u Visokom
(Izdavač Općina Visoko, 2010.)
magazinplus.eu