5. august 1954. – Počinje takmičenje u Opštinskom Nogometnom Savezu Visoko

Ovaj savez je zamišljen kao asocijacija svih registrovanih nogometnih klubova visočke opštine. Bez obzira na rang u kojem se pojednina ekipa takmiči.

U „Jubilarnom biltenu OFS Visoko 1954.-84. kojeg je Savez štampao 1984. godine stoji da je „Mile Marković na sjednici uprave NK „Bosna“ dao prijedlog o formiranju Gradske lige. Tako je 24. juna 1954. god. imenovan Osnivački odbor koji je prikupljao prijave zainteresovanih timova. Od 17 prijavljenih njih 10 je ispunjavalo uslove za takmičenje koje je počelo 5. augusta. U prvom prvenstvu Gradske lige su se takmičili sljedeću klubovi: „Centar“ (okupljao igrače sa područja Jalije, D. Mahale i Pumpe); „Omladinac“ (Pertac, Sebilj); „Jug“ (Tabhana, Prijeko, Šadrvan); „Stanica“ (Ž. stanica, Banjer, Čekrčići); „Rosulje“; „Student“ (djeca i studenti-vozari); „Jezero“ (Novo Brdo, Ljetovik, Kadinca); „Kovina“ (sreska bravarsko-limarska radiona); „Trgovački“ (trgovačka preduzeća i zanatske radnje) i „Tempo (fabrika kože). Prvi prvak Lige je bio „Trgovački“.

“100 Godina sporta u Visokom”