Konjički klub „Visoko“ završava sezonu sa odličnim uspjesima

Konjički klub „Visoko“ završava sezonu sa odličnim uspjesima

Sezonu jahanja Konjički klub “Visoko” završava sa odličnim rezultatima na III kolu KUP-a FBiH dresurnog jahanja.

Takmičari iz Konjičkog kluba “Visoko” su ostvarili:

Sara Čehajić i Sacramento su osvojili prvo mjesto na utakmici KUP Mladi konji 5 godina

Ali Čehajić i El Zilal Mansoru su osvojili drugo mjesto na utakmici E1

Hafsa Brković i Hanan su uspješno završile dresurni test na utakmici E1