IO GNS Visoko: Dobiti sa Novogodisnjeg turnira podjeljena klubovima GNL Visoko

Na sastanku koji se održao 19.03.24 godine u prostorijama saveza, Organizacioni odbor Novogodisnjeg turnira proslijedio je informaciju IO GNS Visoko o ostvarenoj dobiti sa Novogodisnjeg turnira.

IO GNS je prihvatio informaciju i donio odluku o raspodjeli sredstava na 11 klubova i dvanaesti GNS, tako da su 05.04.2024 godine uplaćena sredstva u iznosu od 555.00km sljedećim klubovima: NK PORJEČANI, NK KOLOŠIĆI, OFK DIJAMANT, NK 7. APRIL, NK KRALUPI, FK GRAČANICA, OFK VISOKO, NK NAPREDAK, NK MOŠTRE, NK OMLADINAC i NK LjILJAN.
Još jednom hvala sponzorima turnira kao i volonterima koji ovaj turnir rade bez nadoknade.

GNS Visoko