IX TRADICIONALNI KARATE SEMINAR

IX TRADICIONALNI KARATE SEMINAR
Visoko • Bosna i Hercegovina
26.-28. decembar 2014.
MSŠ “Hazim Šabanović”, ul. Branilaca bb, 71300 Visoko

Soke Prof Dr. Ilija Jorga, 10 DAN

Informacije i prijave •
Mobilni • +387 (0)61 137 127,
E-mail • office@tradicionalnikarate.ba ; tkabih@gmail.com

Raspored treninga i polaganja:

MSŠ “Hazim Šabanović” – treninzi
KSC “Mladost” – polaganje

26.12.2014. (petak) – prvi trening od 20,00 h;
27.12.2014. (subota) – prvi trening od 11,00 – 12,30 h;
– drugi trening od 15,00 – 17,00 h;
28.12.2014. (nedjelja) – prvi trening od 11,00 – 12,30 h;

S poštovanjem!

ORGANIZACIONI ODBOR