RK Bosna Visoko ispao iz Premijer lige

Rukometni klub Bosna iz Visokog u narednoj sezoni će igrati u Prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, pošto su utakmice ekipe iz Visokog sa Gradačcem i Lokomotivom registrovane službenim rezultatom 10:00 u korist pomenuta dva kluba, a Bosni su oduzeta i dva boda.

RK Gradačac i RK Lokomotiva su nakon utakmica sa RK Bosna Visoko u 23. i 25. kolu Premijer lige, koje je ekipa iz Visokog riješila u svoju korist uložili žalbu na nastup Mirze Hurema smtrajući da isti nije imao pravo igrati. Nakon višednevne sapunice u režiji Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine donešena je odluka, kojoj će se najviše obradovati RK Gradačac.
Na navedene utakmice 23 i 25 kola PML BiH RK Gradačac i RK Lokomotiva su blagovremeno (Čl.84 i Čl.87 propozicija Takmičenja) uložili žalbu na ispravnost registracije igrača RK Bosna Visoko Hurem Mirze lic.04. Od kancelarije Saveza BiH ( tj. Registracione komisije ) je zatražen zvaničan, jasan i nedvojben službeni stav o ispravnosti registracije igrača RK Bosna Visoko Hurem Mirze, na osnovu koje bi se izrekla Odluka u prvom stepenu.
Odlukom IO RS BiH žalbeni postupak je vraćen na Komesara PML BiH.
Nakon provedenog žalbenog postupka o ispravnosti registracije i dostave svih dokumenata kancelariji RS BiH , te Takmičarskoj Komisiji i povratne informacije-Zapisnika od kancelarije Saveza, odnosno TK i dostavljenih (28.4.15.) pojedinačnih izjava članova Registracione Komisije, u kojima dva od tri člana (g.Đukić i g. Kekić ) izjavljuju da nisu učestvovali u registraciji gore pomenutog igrača, a g.Lipa da je registracija ispravna, kao Prvostepeni organ
(Čl.91. Propozicija Takmičenja ) na osnovu svih raspoloživih dokumenata i Odluka ( IO RS BiH i TK da se ispoštuje procedura i normativni akti RS BiH u Prvom stepenu ) te neusaglašenog i jedinstvenog zvaničnog stava članova Registracione komisije, donešena je Odluka o registraciji navedenih utakmica 23. i 25. kola PML BiH na koje su uložene žalbe”, navedeno je Komesar Takmičenja razloge zbog kojih su susreti registorvani službenim rezultatom.
Pravna pouka:
Član 88. Na odluku Komesara takmičenja nezadovoljna strana ima pravo podnijeti žalbu Takmičarskoj komisiji RS BiH kao drugostepenom organu i to u roku od osam dana,računajući od dana prijama prvostepene odluke. Nezadovoljna strana iz stava 1. ovog člana, koja podnosi žalbu, je obavezna na žiro račun RS BiH, uplatiti taksu u iznosu od 500,00.
Tako će društvo najboljih, ukoliko ne bude nekih promjena, pored Krivaje i Lokomotive napustiti Bosna, koja nakon registracije susreta i oduzimanja dva boda ima 27 bodova, a Gradačac je sezonu okončao sa 29 bodova.

Piše: A. Beganović
sportsport.ba