Na današnji dan formiran Opštinski nogometni savez Visoko

Ovaj savez je zamišljen kao asocijacija svih registrovanih nogometnih klubova visočke opštine. Bez obzira na rang u kojem se pojednina ekipa takmiči. U „Jubilarnom biltenu OFS Visoko 1954.-84. kojeg je Savez štampao 1984. godine stoji da je „Mile Marković na sjednici uprave NK „Bosna“ dao prijedlog o formiranju Gradske lige.Tako je 24. juna 1954. god. imenovan Osnivački odbor koji je prikupljao prijave zainteresovanih timova.
Od 17 prijavljenih njih 10 je ispunjavalo uslove za takmičenje koje je počelo 5. augusta. U prvom prvenstvu Gradske lige su se takmičili sljedeću klubovi: „Centar“ (okupljao igrače sa područja Jalije, D. Mahale i Pumpe); „Omladinac“ (Pertac, Sebilj); „Jug“ (Tabhana, Prijeko, Šadrvan); „Stanica“ (Ž. stanica, Banjer, Čekrčići); „Rosulje“; „Student“ (djeca i studenti-vozari); „Jezero“ (Novo Brdo, Ljetovik, Kadinca); „Kovina“ (sreska bravarsko-limarska radiona); „Trgovački“ (trgovačka preduzeća i zanatske radnje) i „Tempo (fabrika kože). Prvi prvak Lige je bio „Trgovački“.
Po odluci Opštinskog komiteta Saveza socijalističke omladine (OKSSO) 1955. godine je formirana i Seoska liga.
Nju su sačinjavali sljedeći klubovi: „Grđevac“ (Upovac i Buzići); „Polet“ Zimča; „Borac“ Čekrčići; „Napredak“ Radovlje; „Uskok“ Dobrinje; „Silos“ Poriječani; „Rudar“ Goruša; „Moštre“; „Kralupi“ i „Vratnica“. Prvi prvak je bio Borac. Ove dvije lige su u jednu spojene u takmičarskoj sezoni 1962/63.

Osnivanje Opštinskog fudbalskog saveza Visoko kakvog ga mi danas znamo je krenulo „odozgo“.

Sarajevski fudbalski podsavez je 6. jula 1959. godine donio odluku o formiranju Fudbalskog centra Visoko. Osnivačka skupština istog u Visokom je održana 18. jula. Predsjednik je bio Mile Marković. Potpredsjednik je Nedim Ahić. Sekretar Meho Vražalić. Članovi UO su bili: Vahid Bukurević, Ibrahim Skopljak, Mehamed Šečerović, Slobodan Popić, Salko Adilović, Rajko Topalović, Branko Markotić i Alija Salčinović. Paralelno sa takmičarskim dijelom, Savez se stara i o nogometnim sudijama.

Kada je od grupe nogometnih radnika osnovan, i u prvih nekoliko narednih decenija ONS je imao pet oblika djelovanja, a organizovao je fudbalske turnire Međuopštinskih fudbalskih saveza (Visoko, Ilijaš, Kiseljak, Fojnica, Goražde) pod imenom „Mladost“. Bila je to prilika da se na jednom mjestu okupe talentovani, ali još uvijek neafirmisani nogometaši. 70-tih i 80-tih godina prošloga vijeka je imao mnogo obimnije i složenije zadatke nego danas, iako se i sada nogometni radnici visočke opštine trude održati visok nivo i organizacije i kvaliteta rada sa ekipama i sudijama. Visoko je trenutno jedina opština u BiH koja ima svoju opštinsku nogometnu ligu.

Danas ONS Visoko pod svojom ingerencijom ima sljedeće klubove: Bosna, Omladinac Porječani, Moštre, Zmaj B. Mahala, Liješeva I i II, Gračanica, Kralupi, Sloboda Vratnica, Visoko, 7. april Buci, Porječani, Ljiljan Zimča, Dijamant Grđevac, Mladost Mulići, Bratstvo T. Polje i Srhinje, Doduša i Trijumf Podvinci. Tu su i tri škole nogometa: „Napad je najbolja odbrana“ iz Moštra, „Kosmos“ B. Mahala i „Centrosport“ Visoko. Osim toga, Savez okuplja i 10 delegata i 23 sudija sa područja naše opštine.

Izvor: 100 godina sporta u Visokom