FOTO: FC Kosmos i FK Gračanica se ujedinili i takmiče se u Kantonalnoj ligi ZDK

Poštovani sugrađani, u želji da na području MZ Gračanica vratimo fudbal i sport općenito, Savjet MZ Gračanica je u proteklih nekoliko mjeseci tražio način kako da taj cilj realizira.

Pred vama se nalazi rezultat tih napora odnosno rješenje koje smo postigli.
Prije nego što pročitate Ugovor koji smo danas potpisali moramo se uistinu iskreno zahvaliti prethodnim sportskim aktivistima koji su izgradili infrastrukturu i učinili prostor stadiona „Lug“ jednim od najljepših i najopremljenih na području Općine Visoko.
Hvala i onim generacijama koje su još davno uspjele kupiti zemljište i dati u vlasništvo društvenoj zajednici.
Mi samo nastavljamo i uz pomoć vas sugrađana možemo uspjeti i vratiti duh sporta koji ponovo treba probuditi. A sada vam predstavljamo spomenuti sporazum.
Na osnovu Odluke sa XV redovne sjednice Savjeta MZ Gračanica od 08.07.2015.god. Predsjednik Savjeta MZ Gračanica je ovlašten da potpiše Ugovor sa Upravom FC“Kosmos„ o privremenom izdavanju SRC Kemal Uzunalić-Švabo (stadion Lug), a s ciljem razvoja sporta na području MZ Gračanica.

Predmet Ugovora

Član 1.
Predmet ovog ugovora je davanje na privremeno korištenje (stadion Lug) u vlasništvu MZ Gračanica fudbalskom klubu FK Kosmos-Gračanica Visoko na rok od 5 godina sa početkom računanja od dana potpisivanja ugovora.

Prava i obaveze ugovornih strana

Član 2.
Uvjeti pod kojim se izdaje prostor SRC „Kemal Uzunalić Švabo“ (stadion Lug) su sljedeći:
Ovu takmičarsku sezonu će FC „Kosmos“ igrati pod imenom kako je pravno registrovan, ali naredne četiri sezone počevši od sezone 2016/2017. god. će igrati pod nazivom FK Kosmos-Gračanica Visoko.
Obaveza je Predsjednika FC“ Kosmos“ da tu izmjenu u Statutu i pečatu realizira do sljedeće takmičarske sezone 2016/2017 .god.
Naziv Kosmos u imenu budućeg kluba može biti promijenjen, ali ime Gračanica u nazivu kluba ne može.

Član 3.
Upravni odbor koji će biti formiran od takmičarske 2016/2017.godine će brojati 10 članova u omjeru 5 članova iz FK Gračanica a 5 članova iz FK Kosmos.

Član 4.
Iz redova Upravnog odbora iz Gračanice ili sa područja MZ Gračanica koga odrede članovi Upravnog odbora sa područja Gračanice će biti izabran potpredsjednik kluba, blagajnik kluba, sekretar i pomoćni trener, dok će iz FK Kosmos biti izabran predsjednik kluba, predsjednik skupštine i predsjednik nadzornog odbora.

Član 5.
U FK Kosmos-Gračanica Visoko 50 % igrača će biti sa područja MZ Gračanica i to samo ukoliko postoji talentovanih igrača koji zadovoljavaju kriterije koji se bude uspostavio tokom takmičenja.
Sve domaće utakmice će se igrati na SRC “Kemal Uzunalić-Švabo“ odnosno stadionu „Lug“.

Član 6.
Savjet MZ Gračanica uz članove Upravnog odbora iz FK Gračanica se obavezuju da će u takmičarskoj sezoni 2015/2016.god finansirati obaveze koje se tiču troškova odigravanja domaćih utakmica a nakon završetka iste će se zaključiti aneks na ugovor u kojem će se definisati nastavak i omjer daljeg finansiranja takmičenja Kluba.

Član 7.
Upravi Kluba FK Kosmos- Gračanica Visoko daje se na raspolaganje sportski teren sa prostorijama kao i pravo da prema procjeni uz određenu finansijsku naknadu izdaju teren i drugim sportskim klubovima .
Stečeni prihod na ovaj način će se isključivo koristiti za razvoj infrastukture SRC „Kemal Uzunalić-Švabo“odnosno za finansiranje tamičenja seniorske odnosno juniorske lige na nivou na kojem se u datom momentu bude odvijalo takmičenje.
Fudbalski klub Kosmos- Gračanica Visoko će biti transparentan u prihodima i jednom godišnje će podnositi izvještaj Skupštini kluba te preko člana Upravnog odbora iz reda Savjeta MZ Gračanica upoznavati i Savjet mjesne zajednice o finansijskim tokovima vezanim za stadion i Fudbalski klub.

Član 8.
Savjet MZ Gračanica zadržava pravo izdavanja stadiona u druge nesportske svrhe kao što su koncerti, razni društveni skupovi vjerski, politički i sl.
Izavanje prostora stadiona u navedene svrhe Savjet MZ Gračanica će realizirati u dogovoru sa Upravom FK Kosmos -Gračanica Visoko kako ne bi došlo do kolizije između sportskih i drugih skupova na navedenom prostoru.

Član 9.
Uprava Kluba će ove godine organizovati odigravanje Kantonalne lige seniori na području Ze-Do kantona a sljedeće godine se obavezuje da planira i realizuje kantonalno juniorsko takmičenje sezona 2016/2017.god. ukoliko bude dovoljan broj zainteresovanih takmičara potrebnog uzrasta za navedeno takmičenje.

Član 10.
Uprava FK Kosmos- Gračanica Visoko se obavezuje da će pred početak svake takmičarske sezone organizovati turnir u spomen šehida sa područja MZ Gračanice.

Član 11.
Savjet MZ Gračanica će imati glavnu riječ kada je u pitanju planiranje i razvoj infrastrukture SRC“Kemal Uzunalić-Švabo (Lug). Uprava FK Kosmos –Gračanica Visoko će imati savjetodavnu ulogu po navedenom pitanju.

Član 12.
Uprava FK Kosmos- Gračanica Visoko se obavezuje na održavanje SRC „Kemal Uzunalić- Švabo“ (Lug) te čuvanje i unapređenje imovine koja im se daje na korištinje.

Član 13.
Eventualni prihodi od sponzorstva, naplaćivanja ulaznica, donacija i sl. koji budu višak u odnosu na godišnje finansijske i materijalne potrebe FK Kosmos- Gračanica Visoko seniorskog i juniorskog takmičenja će se u saradnji sa Savjetom MZ Gračanica isključivo koristiti za razvoj i unapređenje infrastrukture SRC Kemal Uzunalić -Švabo (Lug).

Član 14.
Uprava FK Kosmos -Gračanica se obavezuje da organizuje prostor za igranje fudbala za rekreativce pored glavnog terena, izuzetno kada to bude moguće dozvolit će igranje na glavnom terenu za rekreativce sa područja Gračanice samo onda kada procijeni da neće doći do oštećenja fudbalskog terena potrebnog za odigravanje ligaških utakmica.

Član 15.
Ukoliko jedna od ugovornih strana prekrši gore navedeni ugovor ili ako u bilo kom smislu prešuti eventualne okolnosti koje mogu ugroziti ovaj ugovor , dužna je na ime štete oštećenoj strani platiti iznos od 10.000 KM.

Član 16.
Svi eventualni sporovi i nesporazumi će se rješavati dogovorom ukoliko to ne bude moguće za sporove će biti nadležan Općinski sud u Visokom.

Predsjednik Savjeta MZ Gračanica Emir Uzunalić
Predsjednik FC „Kosmos” Trgo Emir

kosmos-gracanica-ugovor-01 kosmos-gracanica-ugovor-02 kosmos-gracanica-ugovor-03

www.magazinplus.eu