Državnog prvenstva u tradicionalnom karateu

I Z V J E Š T A J
sa Državnog prvenstva u tradicionalnom karateu

U nedjelju, 18.10.2015.godine, u Mostaru je održano Državno prvenstvo u tradicionalnom karateu, u tehničkoj organizaciji Tradicionalne karate – do asocijacije BiH i Karate kluba “Mostar”.
Na prvenstvu je učestvovalo 14 klubova iz oba BH entiteta s oko 200 takmičara.

 

Najuspješniji klubovi na Državnom prvenstvu u tradicionalnom karateu bili su:
KK “Romanija” Pale;
KK “Mostar” Mostar;
KK “Visoko” Visoko;
KK “Vareš” Vareš;

Za Karate klub ” Visoko ” iz Visokog se takmičilo 20 takmičara. U različitim takmičarskim disciplinama osvojene su ukupno 26 medalje (10 zlatnih, 8 srebrenih i 8 bronzanih).

Po takmičarskim kategorijama rezultati su sljedeći:

Seniori:
Armin Hajduković 1.mjesto, borbe;
Kumite tim (Armin Hajduković, Senahid Bulut i Sađid Bulut) 1.mjesto;

Juniori:
Sađid Bulut 2.mjesto, kate;
Senahid Bulut 3.mjesto, kate;
Senahid Bulut 1.mjesto,Ko-Go kumite;
Sađid Bulut 2.mjesto, Ko-Go kumite;
Sađid Bulut 1.mjesto, Fuku-Go kumite;
Senahid Bulut 2.mjesto,Fuku-Go kumite;
Senahid Bulut 1.mjesto, kumite apsolutna;
Sađid Bulut 2.mjesto, kumite apsolutna;
Kata tim (Senahid Bulut, Sađid Bulut i Usama Husić) 1.mjesto;

Kadeti:
Usama Husić 2.mjesto, kate;

Djevojčice 12.-13.godina:
Hana Bečirhodžić 1.mjesto, Jyu-ippon kumite;
Hana Bečirhodžić 1.mjesto, Ko-Go kumite;

Djevojčice 10.-11.godina:
Elma Podojak 1.mjesto, kate II nivo;
Fatma Krehić 3.mjesto, kate II nivo;
Elma Podojak 2.mjesto, kihon;
Fatma Krehić 1.mjesto, kihon-ippon kumite;
Kata tim (Elma Podojak, Ajna Bečirhodžić i Ilda Mulahasanović) 2.mjesto;

Djevojčice 8.-9.godina:
Ajna Bečirhodžić 2.mjesto, kate I nivo;
Ilda Mulahasanović 3.mjesto, kate I nivo;

Dječaci 8.-9.godina:
Mustafa Mlačo 3.mjesto, kihon;
Mustafa Mlačo 3.mjesto, Kihon-ippon kumite;
Kata tim (Mustafa Mlačo, Nadin Mlivić i Abdullah Zukić) 3.mjesto;

Djevojčice 6.-7.godina:
Farah Begović 3.mjesto, kate I nivo;
Farah Begović 3.mjesto, kihon;
Takmičare Karate kluba ”Visoko” predvodio je trener Redžep Građan

Drugi karate klub iz Visokog, Karate klub “Fudokan” nastupio je sa 7 takmičara. U različitim takmičarskim disciplinama osvojene su ukupno 4 medalje (2 srebrene i 2 bronzane).

Po takmičarskim kategorijama rezultati su sljedeći:

Dječaci 8.-9.godina:
Mirza Kaplan 2.mjesto, kate I nivo;
Hamza Kaplan 3.mjesto, kate I nivo;
Mirza Kaplan 2.mjesto, kihon;

Dječaci 10.-11.godina:
Zukan Semir 3.mjesto, kihon- ippon kumite;

Takmičare Karate kluba ”Fudokan” je predvodio Amel Zukić.

Sudije iz Visokog su na ovom takmičenju bilu su; Haris Mulahasanović vrhovni sudija, Armin Hajduković, Amel Zukić, Merima Građan i Emina Sirčo.

Državno prvenstvo u tradicionalnom karateu je i ove godine bilo na visokom nivou. U svim diciplinama viđen je kvalitetan karate i sa sigurnošću možemo očekivati odlične rezultate na na međunarodnim takmičenjima, koja u narednom period očekuju našu reprezentaciju.

Generalni sekretar
Nusret Građan