USOV Visoko: Tribina “Sistem servisa psihosocijalne podrške, rehabilitacije i personalne asistencije za slijepe osobe …”

Usov Udruženje Slijepih Visoko

“Sistem servisa psihosocijalne podrške, rehabilitacije i personalne asistencije za slijepe osobe i druge osobe sa težim invaliditetom u općini Visoko”

USOV Visoko 24. 02. 2017. u terminu od 14,00 sati organizuje predavanje na temu “Sistem servisa psihosocijalne podrške, rehabilitacije i personalne asistencije za slijepe osobe i druge osobe sa težim invaliditetom u općini Visoko”.
U nastavku, znači istog dana organizuje se i okrugli sto sa uvodnim izlaganjem i diskusijom, a na temu: “Ostvarivanje uloge Udruženja u zaštiti i promoviranju interesa i prava slijepih i slabovidnih osoba u procesu njihove socijalne inkluzije u lokalnoj zajednici – sadašnje stanje i perspektive”.
gost predavač: Risto Nišić