Video: Visočki balkanski šampioni

Balkanski Fudokan šampionat, Beograd (12.05.2017. do 14.05.2017.)

Visočki takmičari koji su nastupili za reprezentaciju BiH ( na tamičenje je išlo 26 takmičara iz obadva entiteta) postigli su zavidne rezultate.

16 medalja za reprezentativce BiH na Balkanskom Fudokan šampionatu u Beogradu, svojim rezultatima se ostvarili i visočki karataši;

– Farah Begović, 2007-2008: 3.mjesto   kihon
– Nadin Mlivič   2. mjesto
– Fatma Krehić  3. mjesto
– Senahid Bulut, 1. mjesto  kumite
– Sađid Bulut, 1. mjesto  fuku-go i 3. mjesto  kumite
– Ekipni prvaci Senahid i Sađid Bulut

Rezultati visočkih karataša bili su povod da ih ugostimo i porazgovaramo o utiscima iz Beograda ali i planovima u nastavku takmičarske sezone.

visoko.ba