Visoko – sportske (nogometne) zavrzlame 1939. godine (otkrivaju visočki trgovački duh)

VISOKO – SPORTSKE (NOGOMETNE) ZAVRZLAME 1939. GODINE (otkrivaju visočki trgovački duh)
Prepis originalnog teksta objavljenog u :
Jugoslovenska pošta, Sarajevo, broj 3202 od 4. decembra 1939. godine

Sport u Visokom
Visoko, 3. decembra (1939.).
Danas je ovdje trebala da se odigra prvenstvena utakmica između ovdašnjeg Jadrana i RŠK „Visoko“. Kako ni jedan od delegiranih sudija g.g. Čečura (Bugarinović) nisu se pokazali na određeno vrijeme, a niti 15 minuta kasnije, to su obadva kluba pristupila pregovaranju za odigravanje prijateljske utakmice. Određena su dva člana ispred RŠK „Visoko“, koji su se sporazumili, da Jadran ima 60% plus troškovi, a „Visoko“ 40% od cjelokupnog prihoda. Utakmica je trebala da počne, međutim nekoliko igrača „Visokog“ obukli su se i napustili teren.
Kako je ovoj utakmici prisustvovao rekordan broj gledalaca, uprava Jadrana nastojala je pod svaku cijenu da se odigra prijateljska utakmica, ali su se i odbornici „Visokog“ odlučili da napuste teren. Prisutni na terenu gledajući ovaj nemio događaj od strane „Visokog“ zatražili su da im se povrati novac koji su uplatili na ime ulaznica. Uprava Jadrana nakon kraće pauze pristupila je povraćaju uplaćenih iznosa na ime ulaznica i svakom isplatila što je uplatio.
Prema izjavi nekih funkcioinera Jadrana , Jadran će se obratiti Podsavezu da mu se namiri nanešena šteta, pa bilo to da mu Podsavez plati ili ovdašnji RŠK „Visoko“, jer se je prvenstvena utakmica trebala odigrati u režiji Jadrana.
(Moja napomena)
1. FK Jadran Visoko egzistirao je od 1922-1942.
2. U tekstu se spominje RŠK „Visoko“ što bi trebalo biti Radnički športski klub „Visoko“.
3. U literaturi raznih visočkih autora (kao drugi po starosti) spominje se FK „Radnički „Visoko (u tekstu se vodi pod : RŠK „Visoko“) , a koji je egzistirao od 1934-1953. (sa pauzom djelovanja u Drugom svjetskom ratu).
Za nauk:
4. Godine 1939 nogometno igralište je bilo u sklopu Franjevačkog samostana uz Konvikt
5. Jadran Visoko se ugasio kao Novi Jadran 1942. godine.
6. Nakon Drugog svjetskog rata formirana je i Nogometna sekcija pri Društvu „ Jedinstvo“. Godine 1953. Radnički i Jedinstvo su se udružili u današnji NK (bivši FK) „Bosna“ Visoko.
7. Poštujući tradiciju visočkog “Jedinstva”, godine 1966. na inicijativu Mileta Markovića, novoformirani fudbalski klub iz prigradskog naselja Topuzovo Polje, ponio je ime “Jedinstvo” koje je zbog ratnih okolnosti u Visokom ugašeno 1992. godine (info: Gage Vojnović)

Objavljeno: Jugoslovenska pošta, Sarajevo, broj 3202 od 4. decembra 1939. godine
Vlasništvo novinskog isječka iz 1939. i dozvola objave: Fejzbuk: Istorija ex yu fudbala
Pripremio i arhivirao: Zdenko Antović
Vlasnik objavljenih fotografija FK Jadran Visoko i RŠK Visoko (Radnički Visoko) : Zdenko Antović i Goran Čakić

 

Zdenko Antović