Karate klub “Visoko”: Rezultati s prvenstva  tradicionalnog karatea Bosne i Hercegovine

PRVENSTVO TRADICIONALNOG KARATEA  TRADICIONALNOG     KARATEA U BOSNI I HERCEGOVINI

Subota 16. decembra u Sarajevu, održano je prvenstvo  tradicionalnog karatea Bosne i Hercegovine.
Tehnički organizator I ove godiine je bila tradicicionalna karate do Asocijacija u Bosni i Hercegovini i karate klub ”Yoshitaka” Sarajevo.
Učešče na takmičenju su podržali svi klubovi tradicionalnog karatea u BiH,  sa  ukupno 253  takmičara i takmičarke svih uzrasnih kategorija u svim takmičarskim disciplinama, tradicionalnog karatea.
Takmičenje se održalo u dvorani Kralja Fahda  u dobroj takmičarskoj atmosferi uz prisustvo velikog broja gledalaca.
Takmičari karate kluba “Visoko”  su  tradicionalno i ovoga puta  postgli značajne takmičarske rezultate

Pojedinačni rezultati  naših takmičara su slijedeći:

BEGOVIĆ FARAH 2008/2009 godište-djevojčice:

 • KATE                     1. mjesto
 • KIHON                  1. mjesto
 • KIHON IPPON    1. mjesto

 

MULAHASANOVIĆ ILDA 2006/2007 godište-djevojčice:

 • KATE                  3. mjesto
 • KATE EKIPN0 2. mjesto
 • KIHON              3. mjesto
 • JIYU-IPPON    2. mjesto

 

PODOJAK ELMA 2006/2007 godište-djevojčice:

 • KATE              1. mjesto
 • KIHON           3. mjesto
 • JIYU-IPPON  2. mjesto

 

GANIĆ BAKIR    2008/2009  godište.dječaci

 • KATE      3. mjesto
 • KIHON   2. mjesto

 

GANIĆ FARIS  2006/2007  godište-dječaci

 • KIHON 3.mjesto

 

BABIĆ ISMAN 2006/2007 godište-dječaci:

 • KATE            3. mjesto
 • KIHON         3. mjesto
 • JIYU-IPPON  2. mjesto

 

MLIVIĆ NADIN 2006/2007 godište-dječaci:

 • KATE              1. mjesto
 • KIHON           2. mjesto
 • JIYU-IPPON 3. mjesto

 

ZUKIĆ ABDULLAH 2006/2007 godište-dječaci:

 • KATE              3. mjesto
 • KIHON           3. mjesto
 • JIYU-IPPON  1. mjesto

 

ZUKIĆ ABDURRAHMAN 2004/2005 godište-dječaci:

 • KATE               1. mjesto
 • KIHON            1. mjesto
 • JIYU-IPPON  1. mjesto

 

ČOLO NEDŽLA 2004/2005 godište-djevojčice:

 • KATE              1. mjesto
 • KIHON           1. mjesto
 • JIYU-IPPON  1. mjesto

 

ĐELIĆ RANIA 2004/2005 godište-djevojčice:

 • KATE     1. mjesto
 • KIHON  2. mjesto

 

KREHIĆ FATMA 2004/2005 godište-djevojčice:

 • KATE             3. mjesto
 • KIHON          2. mjesto
 • JIYU-IPPON 2. mjesto

 

GRAĐAN  HUSEIN   kadeti

 • KATE           1. mjesto
 • KO-GO        3. mjesto
 • FUKU-GO   1. mjesto

 

BEČAR SALIH – juniori:

 • KATE     3. mjesto
 • KO-GO   3. mjesto

 

DIŠALARI EJMAN – juniori:

 • KUMITE  3. mjesto

 

 

BULUT SENAHID – seniori:

 • KATE           3. mjesto
 • KO-GO        1. mjesto
 • FUKU-GO  2. mjesto
 • KUMITE     3. mjesto

 

BULUT SAĐID – seniori

 • KATE         3. mjesto
 • KO-GO       2. mjesto
 • FUKU-GO 1. mjesto
 • KUMITE    2. mjesto

 

DJEČACI 2006/2007 – ekipno (BABIĆ ISMAN,MLIVIĆ NADIN,ZUKIĆ ABDULLAH)

 • KATE 2. mjesto

DJEVOJČICE 2006/2007 – ekipno (BEGOVIĆ FARAH,MULAHASANOVIĆ ILDA,PODOJAK ELMA)

 • KATE 3. mjesto

JUNIORI – ekipno (GRAĐAN HUSEIN,BEĆAR SALIH,DIŠALARI EJMAN)

 • KATE  1. mjesto

JUNIORI – ekipno  (BEČAR SALIH,DIŠALARI EJMAN,KARALIJA BELMIN)

 • KO-GO  2. mjesto

 

Karate klub ”Yoshitaka” iz Sarajeva je dobro obavio  tehnički  dio takmičenja.

Najuspješniji karate klubovi na ovom takmičenju proglašeni su,

1. Karate klub ”Mostar” iz Mostara

2. Karate klub ,,Visoko” Visoko i

3. Karate klub ,, Vareš” iz Vareša

Najuspješniji takmičari  na prvenstvu tradicionalnog karatea proglašeni  su ;

 • Sanid Merzić  iz  karate kluba ”Mostar”  Mostar   ( najuspješniji senior )
 • Rijalda Džiho iz karate kluba ”Mostar”  Mostar  ( najuspješnija seniorka )
 • Belmin Karalija iz karate kluba ”Fudokan”  iz Fojnice  ( najuspješniji junior )

Takmičenje je pratilo rukovodstvo  tradicionalnog karatea tradicionalnog karatea BiH na čelu sa Predsjednikom  TKA BiH  Građan Redžepom ,  selektorom  reprezentacije tradicionalnog karatea Grbić Salihom  i  g.dinom Dujmović Matom.

Čestitamo takmičarima karate kluba  ”Visoko” na  zalaganju i postignutim rezultatima!

Sljedeča aktivnost u ovoj godini su polaganja za učenička  i majstorska zvanja.

 

UPRAVA  KARATE KLUBA ”VISOKO”