Visočka ekipa na XXI Kantonalnom prvenstvu u streljaštvu za osobe sa invaliditetom

XXI KANTONALNO PRVENSTVOU STRELJAŠTVU ZA OSI

Općinski savez za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom ( SSRI OSI) Maglaj bio je domaćin XXI Kantonalnog prvenstva u streljaštvu za osobe sa invaliditetom.
Na prvenstvu nastupilo sedam općinskih saveza i to ekipe iz Olova, Breze, Visokog , Kaknja, Zavidovića, Tešnja i ekipa domaćina Maglaj. Kompletna ekipa broji četiri člana, a sačinjavaju je strijelci po kategorijama invaliditeta SH0 – opća kategorija, SH1- donji ekstremiteti, SH2 – gornji ekstremiteti, i žene bez obzira na kategoriju invaliditeta.
Na prvenstvu u svojstvu gosta pojavila se i ekipa Pljevlja iz Crne Gore , koji kako rekoše po prvi put učestvuju na međunarodnom takmičenju i bilo im je veliko zadovoljstvo nastupiti u revijalnom dijelu prvenstva, te pokazati dosada postignute rezultate u gađanju vazdušnom puškom.
Tri prvoplasirane ekipe u konačnom poretku su 1. SSRI OSI Maglaj ( sa 672 boda), 2. SSRI OSI Tešanj ( 557 bodova), 3. mjesto SSRI OSI Zavidovići (503 boda) dok je ekipa SSRI OSI Visoko sa malom razlikom zaostatka ipak ostala na četvrtom mjestu konačne rang liste.
Strijelci u kategorijama sa najboljim rezultatom su ujedno i kantonalni reprezentativci na predstojećim federalnim, odnosno državnim takmičenjima.
Za ekipu Visokog nastupili su : Huseljić Adem, Zukić Mustafa, Lemeš Mevlida i Senad Goralija koji je ujedno i najbolje plasirani strijelac visočke ekipe sa pogođenih 165 krugova što mu je obezbijedilo treće mjesto u kategoriji SH2.

Foto by Senad G.