Aeroklub Izet Kuralić Visoko – Održana redovna godišnja izvještajna Skupština

U subotu 17.03.2018.g., u 16h u klupskim prostorijama uspješno je održana redovna godišnja izvještajna Skupština aerokluba Izet Kurtalić Visoko. Skupštinu je sazvao Predsjedavajući prof.dr. Mirsad Kapetanović ujedno i Predsjednik aerokluba sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Imenovanje radnih tijela Skupštine
  2. Izvještaji o aktivnostima u prethodnoj 2017. godini (aeromodelarska i letačka sekcija)
  3. Plan aktivnosti za 2018. godinu (aeromodelarska i letačka sekcija)
  4. Finansijski izvještaj za 2017. godinu
  5. Finansijski plan za 2018. godinu
  6. Imenovanje delegata za Skupštinu Vazduhoplovnog Saveza FBiH

Delegate su sačinjavali članovi obje sekcije, aeromodelarske i letačke, po osam iz obje čime je zadovoljen kvorum.

Radno predsjedništvo su činili:

  1. Mirsad Kapetanović, predsjedavajući
  2. Edin Šahinović, zamjenik predsjedavajućeg
  3. Nedžad Pinjo, član

Svi izvještaji, planovi i odluke su doneseni jednoglasno, a osnovni akcenat je stavljen na što masovnije učešće na aeromodelarskim takmičenjima kako u Bosni i Hercegovini tako i u zemljama regije gdje je u ovoj godini planirano da se održi osam međunarodnih takmičenja koja se boduju za Svjetski kup. Također, predstoji i Evropski šampionat za seniore u Madžarskoj i Svjetski šampionat za juniore u Bugarskoj, a državnu reprezentaciju u seniorima i u juniorima i ove godine čine članovi AK Izet Kurtalić Visoko. Aeroklub je i ove godine pokrenuo projekat „Mala škola avijacije 2018“ sa izradom sobnih D1-350 modela za mlađu populaciju osnovnoškolskog uzrasta, a ponovno je i organizator značajnih takmičenja 9. Federalnog i Otvorenog kantonalnog Ze-do prvenstva u sobnim modelima D1-350 u Visokom, 07.04.2018., kao i FAI Svjetskog kupa 36. Memorijal Izet Kurtalić u F1ABC disciplinama i BOS CUP (HEC Euro Challenge) u F1H jedrilicama u Bosanskom Petrovcu 01.09.2018.g.. 

Letačke aktivnosti u 2018. godini se odnose na nastavak projekta „Vivat“ te njegova ponovna registracija i nalet od 50-tak sati kako bi piloti sa nevažećom letačkom dozvolom obnovili nalet i istu produžili. Također, produženje dozvole za sportsko letilište „LQVI Kenan Jusufbašić – Visoko“ na kome se i odvijaju letačke ativnosti.

U planu je i osnivanje pilotske škole letenja i u tom pravcu su već poduzete određene aktivnosti.

Poslije Skupštine je upriličeno druženje i večera organizirana u prostorijama kluba.

Inače, aeroklub Izet Kurtalić ove godine 25. marta obilježava svoju 65 obljetnicu. Nekad osnovan kao aeroklub Rudi Čajavec, zatim svoje aktivnosti provodio pod nazivom Prvi partizanski piloti da bi 1980.g. naziv bio preimenovan u AK Izet Kurtalić Visoko, što ga ujedno svrstava u najstarije, a svakako i među najtrofejnije sportske kolektive na području općine Visoko i Bosne i Hercegovine.