Izvještaj sa Državnog prvenstva u TKA do BiH 2019.


U nedjelju 24.02./19.g. u dvorani Kreševo održano je Državno prvenstvo u TKA do BiH,
na kojem je učestvovalo 250 takmičara iz 15 klubova BiH. 

Karate klub “Fudokan” Visoko je sa mladim takmičarima postigao sjajne rezultate:

Kenan Zukan 2008.-2009. god. – l nivo,
– I. mjesto Kate ,
– II. mjesto Kihon ,

Evelin Mišić 2006.-2007. god. – l nivo,
– III. mjesto Kate pojedinačno ,
-III. mjesto Jui-pon ,
– III. mjesto Kihon ,

Nedžla Čolo 2004.-2005. god.- lll nivo,
– I mjesto Ko-go Kumite ,
– I mjesto Kihon ,
– III mjesto Kate pojedinačno,

Hana Trako 2006.-2007. god. – l nivo,
– III mjesto Kihon ,
– III mjesto Yu ipon kumite ,
– II mjesto Kate,

Seminar Kutić 2010-2011 god. l nivo,
– lll mjesto Kihon

Bulut Amar 2007 – 2008 god.- lll nivo,
– ll mjesto Kihon.
Upornost, odlučnost i marljivost ovih mladi takmičara

Čeho Emsad 2010 – 2011 god. – l nivo,
– lll mjesto Kate.

Čestitamo svim takmičarima, novim i starim Državnim prvacima, kao o onim koji ovaj put nisu imali uspjeha.