Karate klub “Visoko”: Prvo mjesto na prvenstvu tradicionalnog karatea BiH

Karate klub “Visoko” je u nedelju 24.02.2019 -e održano je prvenstvo tradicionalnog karatea Bosne i Hercegovine u organizaciji tradicionalne karate do asocijacije u Bosni i Hercegovini i karate kluba “Zanshin” Kreševo.
Takmičenje je otvorio načelnik općine Kreševa g.din Renato Pejak. 
Na takmičenju je učestvovalo petnaest karate klubova tradicionalnog karatea sa ukupno 250 takmičara u svim disciplinama tradicionalnog karatea.
Karatisti karate kluba “Visoko” su nastupili sa sedamnaest takmičara. 
Medalje su  osvojili;

1.  Dišalari Ejman.   mlađi seniori
     1. mjesto    borbe    
     1. mjesto    kate    
     1. mjesto.   fuku-go (kata-borba)     

2.  Kaplan  Hamza.   kadeti
      1. mjesto    fuku-go    
      1. mjesto    kogo-kumite ekipno
      1. mjesto    kate ekipno
      2. mjesto    kate  pojedinačno
      3. mjesto.   kogo-kumite  pojed.

3.  Zukić  Abdurrahman  kadeti
      1. mjesto.   kata    pojedinačno
      1. mjesto.   JIK  pojedinačno
      2. mjesto.   kihon. pojedinačno

4.   Kaplan Mirza.  2006-2007
      1. mjesto  fuku-go.   pojed.
      1. mjesto  ko-go kumite  pojed.
      1. mjesto. JIK.  pojedinačno
      1. mjesto   kate ekipno
      1. mjesto. ko-go  kumite ekipno
      3. Kihon.  pojedinačno
      3. kate  pojedinačno

5.  Nadin Mlivić.   2006-2007
      1. mjesto   ko-go kumite  ekipno
      1. mjesto   kate  ekipno
      2. mjesto  ko-go kumite pojed.
      2. mjesto  kihon pojedinačno
      2. mjesto  fuku-go pojedinačno
      3. mjesto  JIK
      3. mjesto kate pojedinačno

6.   Mulahasanović Ilda  2006-2007
      1  mjesto    kate
      1  mjesto    JIK
      2  mjesto    kihon
      2. mjesto kate ekipno

7.   Begović  Farah          2008  god
      1 mjesto     kate 
      1 mjesto     kihon
      1 mjesto     JIK
      2 mjesto     kate ekipno

8.   Hajro  Tarik        kadeti    
      2. mjesto.  kihon
      3. mjesto   kate

9.   Ganić Abdulah       2011-2012  
      2 mjesto     kihon
      3 mjesto     kate

10. Ganić Bakir            2008-2009
      1. mjesto     kihon
      3. mjesto     kate

11. Šćulić Iva                2006-2007
       1. mjesto     kihon
       2. mjesto     kate ekipno
       3. mjesto     JIK
       3. mjesto     kate pojedinačno   

12. Ščulić Mato
       2. mjesto   kate
       3. mjesto   kihon

13. Zukić  Abdullah     2006-2007
       1. mjesto   kate
       1. mjesto   kihon
       2. mjesto   JIK

14. Topalović Tarik  2010-2011
       3. mjesto  kate

Osvojeno je ukupno  medalja   47
zlatnih            24
srebrenih       13
bronzanih      10

U ukupnom plasamanu karate klub “Visoko” je  zauzeo 1. mjesto. Za najuspješnijeg seniora proglašen je Sanid Merzić iz karate kluba “Mostar”, najuspješnija takmičarka Rijalda Džiho također članica karate kluba “Mostar” iz Mostara.
Za najuspješnijeg juniora proglašen je Nirhad Mašić iz karate kluba “Gard^ Zenica a za najuspješniju juniorku Ana Knežević iz karate kluba “Zanshin” Kreševo.
Pehar za najuspješnijeg kadeta pripao je Kaplan Hamzi takmičaru karate kluba “Visoko” iz Visokog.
Duugujemo zahvalnost roditeljima, koji su i ovoga puta izfinansirali takmičenje.
Karatisti karate kluba Visoko  ove  godine po kalendaru aktivnosti imaju gust takmičarski raspored.
Očekujemo dobre takmičarske rezultate.

                            Karate klub “Visoko”