AK “Izet Kurtalić”: Federalno prvenstvo vazduhoplovnih modelara 27. aprila u visokom

VAZDUHOPLOVNI/ZRAKOPLOVNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
AEROKLUB »IZET KURTALIĆ« VISOKO

ORGANIZUJE

FEDERALNO PRVENSTVO VAZDUHOPLOVNIH MODELARA U KLASI D1-350 (sobni modeli)

Takmičenje će biti održano u MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko (sportska sala) u subotu, 27. aprila 2019. godine sa početkom u 10:00 sati.

Pozivamo sve ljubitelje vazduhoplovnog sporta da posjete takmičenje.

ULAZ SLOBODAN