Video: Ejman Dišalari, najuspješniji senior “Xll otvorenog regionalnog karate prvenstva Visoko 2019”

“Xll otvoreno regionalno karate prvenstvo Visoko 2019”

U Visokom je održano otvoreno regionalno karate prvenstvo ”Visoko  2019”, po usvojenom kalendaru aktivnosti tradicionalne karate do asocijacije u Bosni i Hercegovini i saveza tradicionalnog karatea Federacije Bosne i Hercegovine.

Na takmičenju su  učestvovale 23 ekipe iz BiH, Slovenije i Srbije sa  ukupno 250 takmičara svih uzrasnih kategorija oba pola.

Ejman Dišalari, najuspješniji senior “Xll otvorenog regionalnog karate prvenstva Visoko 2019”

O narednim sportskim takmičenjima i planovima Ejman Dišalari:

Pripremio: Edin Ganić
magazinplus.eu